Welcome.kendo bogu kendo bogu parts kendo shinaiUltimate Shoaizome Indigo #11,000 Cotton Kendo Hakama Ultimate Shoaizome Indigo #11,000 Cotton Kendo Hakama

Ultimate Shoaizome Indigo #11,000 Cotton Kendo Hakama

Our Price: $262.50
'AOI' - Double Layered Kendo Gi 'AOI' - Double Layered Kendo Gi

AOI - Double Layered Kendo Gi

Our Price: $172.50
Jissen-gata Sashiko Jersey Kendo Gi Jissen-gata Sashiko Jersey Kendo Gi

Jissen-gata Sashiko Jersey Kendo Gi

Our Price: $54.50
Eiga Hideyuki Kote Eiga Hideyuki Kote

Eiga Hideyuki Kote

Our Price: $252.50
Single-layered Indigo-dyed Cotton Kendo Gi & #7,000 Genuine Indigo-dyed Cotton Kendo Hakama Set Single-layered Indigo-dyed Cotton Kendo Gi & #7,000 Genuine Indigo-dyed Cotton Kendo Hakama Set

Single-layered Indigo-dyed Cotton Kendo Gi & #7,000 Genuine Indigo-dyed Cotton Kendo Hakama Set

Our Price: $159.00
Cross-Stitch Kote MY Model Cross-Stitch Kote MY Model

Cross-Stitch Kote MY Model

Our Price: $252.50
4mm BioClean Kote 4mm BioClean Kote

4mm BioClean Kote

Our Price: $225.50
5mm O-Ji Kote 5mm O-Ji Kote

5mm O-Ji Kote

Our Price: $252.50
4mm Fit-Stitch Kote OI Model 4mm Fit-Stitch Kote OI Model

4mm Fit-Stitch Kote OI Model

Our Price: $261.50
6mm Fit-Stitch Kote OD Model 6mm Fit-Stitch Kote OD Model

6mm Fit-Stitch Kote OD Model

Our Price: $225.50
6mm Cross-stitched Orizashi Kote 6mm Cross-stitched Orizashi Kote

6mm Cross-stitched Orizashi Kote

Our Price: $252.50
5mm Fit-stitched Neo Leather Bogu set "FUJIN"

5mm Fit-stitched Neo Leather Bogu set FUJIN

Our Price: $507.00
6mm Fit-Stitch Kote TA Model 6mm Fit-Stitch Kote TA Model

6mm Fit-Stitch Kote TA Model

Our Price: $225.50
4mm Fit-Stitch Kote TH Model 4mm Fit-Stitch Kote TH Model

4mm Fit-Stitch Kote TH Model

Our Price: $252.50
6mm Fit-Stitch Kote KAF Model 6mm Fit-Stitch Kote KAF Model

6mm Fit-Stitch Kote KAF Model

Our Price: $225.50